Ειδοποίηση Απορρήτου

SEACRETE HOTELS

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΚΑΛΥΒΕΣ ΜΠΗΤΣ, με έδρα στα Χανιά Κρήτης στο εξής καλούμενη «KALYVES BEACH». Η KALYVES BEACH ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Σκοπός της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε επισκέπτης μας, προμηθευτής ή υπάλληλος εταιρειών - πελατών/ προμηθευτών μας ή εκπρόσωπος εταιρείας - πελάτη/ προμηθευτή μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την KALYVES BEACH.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Α. Σε περίπτωση που είστε επισκέπτης μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η KALYVES BEACH μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας/ κύρια εγκατάστασής σας), γ) Φορολογικά στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ), δ) Στοιχεία τραπεζικής κάρτας - τηλεφωνική συνδιαλλαγή ή συνδιαλλαγή μέσω ιστοσελίδας: 16-ψήφιο αριθμό κάρτας, 3-ψήφιο αριθμό ασφαλείας, Ημερομηνία λήξης της κάρτας, IBAN.

Β. Σε περίπτωση που είστε προμηθευτής μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο) β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση), γ) Φορολογικά στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ), δ) Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα και τον τόπο εργασίας σας, ε) Στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών (IBAN) για πληρωμές.

Γ. Σε περίπτωση που είστε νόμιμος εκπρόσωπος ή εργαζόμενος σε συνεργαζόμενη εταιρία με την KALYVES BEACH, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η KALYVES BEACH μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση e-mail).

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, παρέχονται στην KALYVES BEACH απευθείας από εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας, β) όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, γ) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, δ) μέσω της σελίδας μας στο Facebook, ε) μέσω τουριστικών πρακτορειών και στ) από δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων (π.χ. ΦΕΚ, ΓΕΜΗ) που είναι διαθέσιμες από επίσημες αρχές, στην περίπτωση που είστε προμηθευτής μας.

Στην KALYVES BEACH δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας, δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

2. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης μας με εσάς, ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της KALYVES BEACH ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Συγκεκριμένα:

 1. Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση κατόπιν παραγγελίας σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Δηλαδή για να: α) Αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις, β) Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γ) Διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), δ) Εκδίδουμε λογαριασμούς, τιμολόγια και διαχειριζόμαστε επιστροφές,
 2. Για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας.
  Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: α) ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, β) να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη συμβατική σχέση με τους πελάτες μας, γ) να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, δ) Για να προσαρμόσουμε τυχόν προσφορά μας προς εσάς μέσω διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν σε εσάς.

3. KIDS CLUB

Σε περίπτωση που είστε γονέας και επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας στις δραστηριότητες του Κids club μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ηλικία, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τις ασθένειες ή τις αλλεργίες του παιδιού σας κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης σας. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του παιδιού σας. Τα δεδομένα του παιδιού σας θα διατηρούνται μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται είτε σε έντυπη μορφή στο φυσικό αρχείο του Λογιστηρίου της KALYVES BEACH, ή σε ηλεκτρονική μορφή στη βάση δεδομένων της KALYVES BEACH. Στο φυσικό και στο ηλεκτρονικό αρχείο του Λογιστηρίου έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Λογιστηρίου, η υπεύθυνη Πωλήσεων και η υπεύθυνη Αγορών της KALYVES BEACH.

5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τους παρακάτω και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας:

 • Εταιρείες και αρμόδιους υπαλλήλους της KALYVES BEACH και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών
 • Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.
 • Ανεξάρτητους αντιπρόσωπους, μεσάζοντες ή μεσίτες, τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνεχή συνεργασία
 • Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.
 • Ορισμένους εγκεκριμένους επαγγελματίες/συνεργάτες όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Ίσως χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας χώρες εντός ή εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση διεθνών μεταφορών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι μια χώρα εκτός ΕΟΧ παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε αυτή τη βάση.

Για μεταφορές σε χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας, διεθνή πληρωμή) ή θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
 • Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εφόσον υπάρχουν.

Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 7.

7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες των επισκεπτών μας διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα τα προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα ένστασης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους.

Ωστόσο, η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, ενδέχεται να επηρεάσει τη σχέση και τις συναλλαγές σας με την KALYVES BEACH, δηλαδή: α) κάποιες υπηρεσίες της KALYVES BEACH δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων σας και β) η KALYVES BEACH υποχρεούται δια νόμου να τηρεί συγκεκριμένο αρχείο με δεδομένα και στοιχεία σας για λόγους σχετικούς με τη φορολογία και τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@kianibeach.com .

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 2106475600, e-mail contact@dpa.gr].